Support

Op alle door Protect IT geleverde producten en diensten kan Protect IT support verlenen. Protect IT zal eerste lijns support verlenen (vaak voldoende gezien de ervaring), de 2e lijns support zal door de distributeur of vendor worden geleverd via Protect IT Support.

Protect IT Support zal dus altijd uw aanspreekpunt zijn in geval van problemen en/of vragen.

Bel: +31(0)652521251 of Mail: support@protectit.nl