Protect IPS

Opmerken van - en beveiligen tegen hackpogingen is het concept van Protect IPS (Intruder Prevention System). Vanuit internet en vanuit het eigen netwerk worden steeds meer pogingen ondernomen om tot bedrijfskritische data te komen of bedrijfskritische processen te verstoren. Met Protect IPS wordt niet alleen inzichtelijk gemaakt wie-wat-waar probeert, maar treedt daadwerkelijk actief op.

Intrusion Detection en Prevention

Het detecteren en actief ingrijpen bij met name hackpogingen is tegenwoordig een hot item in de ICT wereld. Het toestaan van geoorloofd verkeer is tegenwoordig niet voldoende meer. Er zal actief moeten worden opgetreden tegen hackers. Allereerst wordt er steeds meer intelligentie en functionaliteit op dit gebied aangebracht in de firewalls, maar om ook intern achter de firewall zal er actief gemonitord moeten worden. Door het plaatsen van sensoren op firewalls, servers en zelfs desktops kan een veilige omgeving worden gecreeerd.

Toepassingen:

  • Blokkeren hackpogingen vanaf internet op belangrijke publieke servers
  • Detecteren en ingrijpen bij ongeoorloofd toegang verschaffen tot bedrijfsinformatie