Protect Audit

Hier wordt een technische security audit bedoeld: information gathering, vulnerability scan, ethical hack, web scan.