Protect Consult

Een security expert laten kijken naar uw netwerkbeveiliging. Denkt u veilig genoeg te zijn? Heeft u voldoende maatregelen genomen om uw data en processen te beschermen? Door gebruik te maken van een Protect CONSULT kan inzichtelijk worden gemaakt op welke gebieden verbeteringen kunnen worden toegepast. Dit kan in de vorm van een Protect AUDIT (security audit) zijn, aanschaf en implementatie van producten en diensten, definieren van een Protect POLICY, maar ook in de vorm van Protect TRAINING.

Uw bedrijfsdoelstelling, procedures en werkwijze wordt met onze consultants grondig geïnventariseerd. Na deze Nulmeting zal een op maat geschreven stappenplan met de geadviseerde Protect CONCEPTEN aan uw organisatie gepresenteerd worden. De juiste concepten worden geïmplementeerd, beheerd en aan u gerapporteerd. Om de meest optimale bedrijfsbeveiliging voor uw organisatie te waarborgen zal het Protect concept een aantal malen per jaar herhaald dienen te worden.