Protect Gateway

Met de komst van het internet is er voor velen een wereld open gegaan. Mail, informatie vergaren en zelfs on-line zakendoen zijn aan de orde van de dag. Helaas heeft het internet ook een donkere zijde. Ook u kunt het doelwit zijn van een (bewuste) aanval op uw ICT netwerk. De data die u graag in huis houdt kan door derden beïnvloed, gestolen of publiekelijk gesteld worden. Protect Gateway zal de internettoegang tot uw netwerk streng bewaken.

Firewalls

Firewalls vormen belangrijke barrières bij het koppelen van netwerken, meestal tussen LAN en WAN, en zijn bedoeld om dataverkeer te controleren. Belangrijke vraag hierbij: van waar naar waar wordt welk verkeer toegestaan?

Firewalls zijn noodzakelijk op alle plaatsen waar er communicatie plaats vindt tussen netwerken met verschillende niveaus van vertrouwen. Bovendien bieden firewalls bescherming tegen allerlei aanvallen en wordt er steeds dieper en intelligenter in de datastroom gekeken.

Toepassingen:

  • Veilig internetten mogelijk maken voor een netwerk
  • Een publieke mail, web of FTP server aan internet ter beschikking stellen
  • Veilig internet delen met andere bedrijven